اطلاعات شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا شهريور سال 1400:

شهرک ها و نواحی صنعتی:

عنوان مصوب در حال بهره برداري
تعداد شهركها و نواحي صنعتي 1017 832

امكانات زيربنايي شهركها و نواحي صنعتي:

عنوان داراي آب داراي برق داراي گاز داراي تلفن داراي فيبر نوري
شهركها و نواحي صنعتي 828 842 656 786 428

قراردادهاي منعقده:

عنوان تعداد مساحت (هكتار)
قراردادهاي منعقده در شهركها و نواحي صنعتي 95415 44069

واحدهاي به بهره برداري رسيده:

عنوان تعداد واحدها اشتغال (نفر)
واحدهاي به بهره برداري رسيده در شهركها و نواحي صنعتي 48119 961174

مجتمع هاي كارگاهي:

عنوان در حال احداث تكميل شده واگذار شده به بهره برداري رسيده
تعداد واحدهاي كارگاهي 89 4180 4426 3150

شهركهاي فناوري:

عنوان مصوب در حال مطالعه (غيرمصوب) در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد شهركهاي فناوري 7 0 0 6

مراكز خدمات فناوري و كسب و كار:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
تعداد مراكز خدمات فناوري و كسب و كار 2 3 38

مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري:

عنوان در حال مطالعه در دست ساخت به بهره برداري رسيده
مجتمع هاي فناوري اطلاعات و خدمات نرم افزاري 1 1 2

وضعيت پروژه هاي محيط زيست:

عنوان واحد سنجش تعداد
مدول تصفيه خانه هاي در حال بهره برداري مدول تصفيه خانه 233
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه در حال بهره برداري شهرك و ناحيه 192
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي اجرا شده شهرك و ناحيه 13
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال اجرا شهرك و ناحيه 10
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در انتظار اجرا شهرك و ناحيه 18
شهركها و نواحي صنعتي داراي تصفيه خانه هاي در حال طراحي شهرك و ناحيه 17
نسبت واحدهاي صنعتي تحت پوشش تصفيه خانه به واحدهاي به بهره برداري رسيده درصد 73
تعداد واحد هاي متصل به تصفیه خانه فاضلاب در شهرکها و نواحی واحد 25787
شهركها و نواحي صنعتي داراي شبكه فاضلاب شهرك و ناحيه 296
شهركها و نواحي صنعتي داراي سيستم استفاده مجدد از پساب شهرك و ناحيه 72
شهركها و نواحي صنعتي داراي پروژه هاي ارزيابي زيست محيطي شهرك و ناحيه 238
شهركها و نواحي صنعتي با استقرار سيستم ايزو 14001 در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرك و ناحيه 42
تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني ايستگاه 274
تعداد ماشين هاي آتش نشاني ماشين 327
تعداد شهركها و نواحي صنعتي داراي مراکز بهداشتی شهرك و ناحيه 53
تعداد آمبولانس آمبولانس 21

 

آموزش واحدهاي صنعتي:

دوره هاي آموزشي افراد آموزش ديده (نفر) ميزان آموزش (نفرساعت)
41503 1015976 19159941

تورهاي صنعتي:

تورهاي صنعتي افراد شركت كننده (نفر)
4135 93113

حمايت از پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد دكتري
994 128

تفاهم نامه ها:

تفاهم نامه هاي داخلي تفاهم نامه هاي خارجي
30 23