طرح هاي تيپ صنعتي : 
طرح توجیهی سندی است که اهداف کسب و کار را به روشنی بیان می کند به گونه‌ای که فعالیت، عملی و از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد. کارآفرینان، صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان با توجه به نیاز ناچار به نگارش طرح توجیهی  می‌باشند.  طرح توجیهی (امکان سنجی) با اهداف مختلفی نوشته می‏شود که بسته به هدف، عمق طرح و جزئیات آن متفاوت خواهد بود. آنچه در اين دفتر هدف مي باشد، تدوین طرحي است كه در آن سرمایه‌گذار متوجه شود  که پروژه از ابعاد مختلف فنی، مالی و بازار چه شرايطي دارد.
به منظور حمايت از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط اين دفتر اقدام به انجام طرح هاي تيپ صنعتي از طريق مشاوران ذي صلاح اقدام نموده است.
 
فرايند انجام طرح تيپ صنعتي :
مشوق ها و حمايت ها :
* حمايت مالي حداكثر به ميزان 200 ميليون ريال براي هر طرح