تعريف:

استارت آپ يك كسب و كار جديد است كه عموما حول محور تكنولوژي شكل گرفته و پتانسيل رشد بالايي دارد.

شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها در حوزه SMEها (بنگاههاي كوچك و متوسط) و شهرك‌هاي صنعتي از برنامه های مهم اين سازمان می باشد.

حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می نماید و موجب ظهور و شكوفايي كارآفرينان مولد مي گردد.

حمايت:

اين سازمان با حمايت از برگزاري رويدادهاي استارت آپي كه محوريت صنايع كوچك و متوسط دارند، ازنظر مادي و معنوي كمك هاي شاياني را به توسعه استارت آپ ها مي نمايد و زمينه حضور استارت آپ ها در در سطح شهركها و نواحي صنعتي را فرآهم مي آورد. از جمله اين حمايت‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

حمایت از ايده‌هاي منتخب رويدادهاي استارت‌آپي مورد حمايت اين سازمان به سه دسته  ذیل تقسیم می گردد:

حمایت زیرساختی : مانند 1- اقامت رايگان در مراكز كسب و كار به مدت 6 ماه  2- تامين كمك هزينه به كار گيري يك نفر نيروي كار به مدت يكسال

حمایت از توسعه كسب و كار: مانند 1- اخذ انواع خدمات مشاوره‌اي (آموزشي،‌حقوقي، تجاري‌سازي، بازاريابي فني و ...) 2- كمك هزينه ثبت طرح/اختراع/علامت تجاري  3- بهره‌ مندي از كارگاههاي آموزشي

حمایت از تجاری سازی و توسعه بازار محصول: مانند 1- كمك هزينه تبليغات 2- شركت در تورهاي صنعتي و نمايشگاهي  3- حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي 4- اخذ غرفه در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

فرآيند:

1- شركت در رويدادهاي استارت‌آپي شركت شهركهاي صنعتي استان‌ها كه از طريق تبليغات و رسانه هاي عمومي اعلام مي‌گردد.

2- برگزيده شدن در رويداد (نفر اول تا سوم)

3- تحت حمايت قرار گرفتن از سوي شركت شهركهاي صنعتي برگزار كننده رويداد بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغ شده.

هدف از تقويت استارت آپ ها با محوريت صنايع كوچك و متوسط و شهرك‌هاي صنعتي، توسعه كارآفريني و تنوع بخشي به فعاليت هاي صنعتي نوظهور مي باشد.