فرم جستجو
  
  
  
  
 و  يا


عنوان مصوبه نوع مصوبه حوزه مرتبط سال تصويب دانلود فايل
قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران قانون شهركها و نواحي صنعتي 1362 دانلود
اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران قانون شهركها و نواحي صنعتي 1376 دانلود
آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی آيين نامه اجرايي شهركها و نواحي صنعتي 1390 دانلود
آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران آيين نامه اجرايي شهركها و نواحي صنعتي 1387 دانلود
قانون کار قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1369 دانلود
قانون هوای پاک قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1396 دانلود
استاندارد های خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1364 دانلود
استاندارد های هوای پاک قانون 1396 دانلود
ضوابط معیار های اسقرار واحد های صنعتی و تولیدی قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1390 دانلود
مصوبه شماره 32719/ت 25842 ه مورخ 16/7/1381 استانهای شمالی کشور قانون نوسازي و بازسازي صنايع 1381 دانلود