ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


ناحیه صنعتی خلیفلو
آدرس وب سایت : http://www.waiec.ir
پست الکترونیک : info@ waiec.ir
تلفن : 0411- 3445404-3444476 - 3442385
فاکس : 0411- 3440179
آدرس : جاده ارومیه - مهاباد (ضلع جنوبی جاده- ضلع شمال شرقی روستای خلیفلو)
موقعیت روی نقشه :

Rating: 4/10 ( 3 )
Share