ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


ناحیه صنعتی خلیفان
آدرس وب سایت : http://www.waiec.ir
پست الکترونیک : info@ waiec.ir
تلفن : 0411- 3445404-3444476 - 3442385- 3465202
فاکس : 0411- 3440179
آدرس : کیلومتر 1 جنوب غربی خلیفان-480 متری روستای ایل تیمور
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 2 )
Share