ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی کمیجان
آدرس وب سایت : www.markazi-iec.ir
پست الکترونیک : info@ markazi-iec.ir
تلفن : 0861-3676475-9
فاکس : 0861-3674713
آدرس : کیلومتر 5 شهر کمیجان ( مجاور جاده اصلی کمیجان - همدان)
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 1 )
Share