ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی فناوری الکترونیک ارومیه
آدرس وب سایت : http://www.waiec.ir
پست الکترونیک : info@ waiec.ir
تلفن : 0411- 3445404-3444476 - 3442385- 3465202
فاکس : 0411- 3440179
آدرس : کیلومتر یک جاده ارومیه-جانویسلو
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 3 )
Share