ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)
آدرس وب سایت : www.mazandiec.ir
پست الکترونیک : info@ mazandiec.ir
تلفن : 0151-2237405-22308298-
فاکس : 0151-2230827
آدرس : کیلومتر11جاده قدیم قائمشهر-شیرگاه ، روستای برنجستانک
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 1 )
Share