ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


ناحیه صنعتی ترکمانچای
آدرس وب سایت : www.tabriziec.ir
پست الکترونیک : info@tabriziec.ir
تلفن : 0411-4784780-0411-3
فاکس : 0411-4784784
آدرس : کیلومتر 4 جاده ترکمنچای از جاده بستان آباد - میانه
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 1 )
Share