ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی کاغذ کنان
آدرس وب سایت : www.tabriziec.ir
پست الکترونیک : info@tabriziec.ir
تلفن : 0411-4784780-0411-3
فاکس : 0411-4784784
آدرس : آذربایجانشرقی_کیلومتر 45 جاده میانه - زنجان جاده کاغذکنان ( آق کند)
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 1 )
Share