ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی صنایع دریایی شیلات آبادان
آدرس وب سایت : http://www.khiec.ir
پست الکترونیک : info@khiec.ir
تلفن : 0611-4455066
فاکس : 0611-4443003-5
آدرس : آبادان-چوئبده- کیلومتر 45 محور آبادان_ اروند کنار
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 2 )
Share