ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی آبادان2 (کارگاه آبادان)
آدرس وب سایت : http://www.khiec.ir
پست الکترونیک : info@khiec.ir
تلفن : 0611-4443003-5
فاکس : 0611-4455066
نام مدیر : سید مهدی احمدزاده
آدرس : ورودی شهرستان آبادان – جنب پمپ بنزین
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 2 )
Share