ورود اعضا
Username
Password
 
Forgot Password


شهرک صنعتی آبادان
آدرس وب سایت : http://www.khiec.ir
پست الکترونیک : info@khiec.ir
تلفن : 0611-4443003-5
فاکس : 0611- 4455066
نام مدیر : سید مهدی احمدزاده
آدرس : کیلومتر 5 محور آبادان - اهواز
موقعیت روی نقشه :

Rating: 1/10 ( 2 )
Share